Seo članek in kako ga napisati

SEO je kratica za search engine optimization, kar bi v slovenščini pomenilo optimizacija za spletne iskalnike. Seo je proces, ki ga uporabljamo za objavljanje na spletnih straneh. Cilj seo optimizacije je, da spletna stran postane bolj prepoznavna  in s tem bolj obiskana, posledično pa se poveča tudi njen promet. Stran, ki je dobro podprta s seo optimizacijo, se prikazuje in uvršča na višja mesta v iskalniku Google in drugih. Na tak način strani pridobivajo vse več bralcev oziroma uporabnikov.

Kdor se ukvarja s pisanjem seo besedil, mora imeti čut za pisanje besedil. Članki morajo biti zanimivi in prijetni za branje. V seo članku so vedno umeščene ključne besede. Gre za iskalne fraze, po katerih uporabniki iščejo storitev ali izdelek oziroma nekaj povsem drugega na spletu. Pomembno je, da so članki dobri: ustvarjalni in hkrati informativni. V vsakem članku je dobro podati drugačen zorni kot na neko temo in bralca pritegniti že v samem startu. Cilj je, da bralec v celoti prebere naš seo članek. Dobro je, če je njegova vsebina koristna in informativna, lahko je celo zabavna.

Preden začnemo pisati seo besedilo, si moramo priti na jasno, katere ključne besede in fraze moramo uporabljati v članku. Ključne besede oziroma fraze so izjemnega pomena tudi za urednika in razvijalca spletne strani, ki jih morajo vključiti v metapodatke na spletni strani, ki predstavlja tudi del HTML-kode. Kaj se na Googlu zgodi s posameznimi ključnimi besedami oziroma kako jih ta brskalnik dojema? Zaznajo jih Googlovi pajki – gre za skripte, ki pridejo z Googla na vsako spletno stran. Pajki med plazenjem po straneh pregledujejo njihovo vsebino in kako kakovostna je.

Pajki bodo zaznali pogostost uporabljenih ključnih besed in fraz v vsebini. Zaznali bodo, ali stran slovnično pravilno zapisana ali ne. Analizirajo tudi, katero vrsto hiperpovezav, tako vhodnih kot izhodnih, vsebuje stran.

Pri pisanju seo besedil se je torej dobro držati pravila, da so članki napisani slovnično korektno in ne vsebujejo napak.  Članki morajo imeti naslov, ki določa njihovo temo. V njem morajo biti uporabljene najpomembnejše ključne besede in fraze. Najbolje je, da jih najdemo v prvem stavku ali odstavku.

Gostota ključnih besed v seo članku ne sme biti prevelika. Po članku morajo biti razporejene tako, da delujejo čim bolj organsko oziroma naravno. Naravni ritem gostote ključnih besed je od enega do treh  procentov ključnih besed na članek.

Ključne besede so lahko oblikovane poševno ali krepko, dodane morajo biti tudi hiperpovezave do drugih spletnih strani, pomembnih za našo temo. Strani, do katerih povezujemo našo spletno stran, naj bodo kvalitetne, naj nimajo napak. Skratka, biti morajo pristne, njihova navigacija pa enostavna.

Ko napišete seo članek, z drugih relevantnih strani nanj navežite hiperpovezave – to lahko storite že z objavo na socialnem omrežju. Če vašo objavo delijo tudi vaši prijatelji, toliko bolje.…

Seo optimizacija

Optimizacija spletnih strani se deli na on-site in off-site seo optimizacijo. Pri prvi je pomembno, da pravilno izberete ime same domene – to naj bo čim krajše in naj čimbolj opiše, kaj je tema vaše strani. Dobro je, da je končnica vaše domene pika si ali pika com. Vsebina in naslovi na spletni strani naj bodo kratki in naj dobro opisujejo, kaj je vsebina strani. Če ključne besede prekomerno kopičite, si s tem naredite več škode kot koristi, saj Google prepozna, da vsebina ni naravna, to pa kaznuje z uvrstitvijo na nižja mesta v iskalniku. Na vrhu Googlovih zadetkov se prikazujejo tiste vsebine, ki jih Google zazna kot pomembne. On-site seo optimizacija zajema tudi označevanje multimedijskega gradiva, preusmeritev, zemljevidov ter drugih vsebin, ki se pojavljajo na spletni strani. Pri on-site optimizaciji govorimo o tako imenovanih meta podatkih, ki jih uredniki in razvijalci umeščajo na spletno stran.

Off-site seo optimizacija je zahtevnejša in bolj kompleksna od on-site optimizacije. Glede na to, da so algoritmi spletnih iskalnikov v nenehnem spreminjanju, se jim mora izvajalec optimizacije stalno prilagajati. Pogoj za to je, da stalno spremlja, kaj se novega dogaja na tem področju. Z off-site optimizacijo mislimo vse, kar se nahaja zunaj neke spletne strani. Zelo pomembno je, da pridobimo čim več relevantnih spletnih povezav do zunanjih spletnih strani. Več povezav kot bomo imeli, uspešnejša bo seo optimizacija, saj bomo pridobili večjo avtoriteto v očeh Googla, za to pa nas bo nagradil z boljšo pozicijo med iskalnimi zadetki. Povratne povezave lahko pridobivamo z blogi, forumi, spletnimi imeniki, podprnimi stranmi in portali. Pridobivanje povratnih povezav ne sodi med enostavnejša opravila.

Če v iskalnikih dosegate visoko mesto, boste zagotovo deležni več prometa in večjega števila konverzij. Seo optimizacija je nekaj, česar se lahko lotite tudi sami, vendar morate imeti dovolj podlage v znanju, nenehno pa morate tudi spremljati novosti na tem področju. Enostavnih in hitrih rešitev ni, saj je seo optimizacija spletnih strani dolgoročen proces. Rešitve, ki obljubljajo prvo mesto na Googlu čez noč, resda delujejo, a za izjemno kratek čas. Če se poslužujete takih rešitev, boste denar praktično vrgli skozi okno. Veliko bolj priporočljiva je sklenitev dolgoročnega sodelovanja s podjetjem, ki se ukvarja z optimizacijo. Rezultati bodo postopni, a neizbežni in predvsem trdni.…