Onesnaževanje vode

Kako lahko preprečimo onesnaževanje vode

Voda je vsako leto bolj onesnažena in bolj ogrožena. Vsak izmed nas bi moral poskrbeti za vodo v svojem okolju. Kljub temu je potrebno poudariti, da smo ljudje premalo osveščeni in zato velikokrat ne vemo, kaj lahko storimo, da preprečimo onesnaževanje vode. 

Rešitev, ki se ponujajo, je več. Spodaj smo našteli nekaj glavnih stvari, s katerimi lahko vsak prispeva svoj in prepreči onesnaževanje vode. Zagotovo vsaka izmed spodaj predstavljenih ni izvedljiva povsod in vedno. Kljub temu pa si lahko vsi skupaj prizadevamo za boljši svet z boljšo, bolj čisto pitno vodo. 

Kako lahko preprečimo onesnaževanje vode? 

Tu je seznam rešitev za onesnaževanje vode. Na prvo mesto postavljamo čiščenje odpadnih voda, ki je sestavljeno iz odstranjevanja onesnaževal iz odpadne vode s fizikalnim, kemičnim ali biološkim postopkom. Bolj kot so ti procesi učinkovitejši, voda postane čistejša. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je za dobrobit vode vse pomembnejše zeleno kmetijstvo. Na splošno kmetijstvo predstavlja 70 % vodnih virov, zato je nujno imeti podnebju prijazne pridelke, učinkovito namakanje, ki zmanjšuje potrebe po vodi in energetsko učinkovito proizvodnjo hrane. Zeleno kmetijstvo je ključnega pomena tudi za omejevanje kemikalij, ki povzročajo onesnaževanje vode.  

Dodatni potrebni ukrepi

Poleg dveh temeljnih sprememb, pa bi morali paziti še na naslednje. Preprečevanje onesnaževanja zraka, saj ima onesnaženje zraka ima neposreden vpliv na onesnaževanje vode. Oceani absorbirajo 25 % emisij CO2, ki jih povzroči človek. To onesnaženje povzroča hitro zakisanje naših oceanov in ogroža morsko življenje in korale. 

Seveda pa je potrebno tudi zmanjšati plastične odpadke. 80 % plastike v naših oceanih je iz kopenskih virov. Da bi zmanjšali količino plastike, ki vstopa v naš ocean, moramo globalno zmanjšati njeno uporabo in izboljšati ravnanje s plastičnimi odpadki. Nenazadnje pa moramo poskrbeti za varčevanje z vodo. Osrednjega pomena je zagotoviti, da ima svet boljši dostop do čiste vode. Zavedanje, da je voda redek vir, zato je potrebno preprečevati onesnaževanje vode.